Významné stromy

Kromě stromů vyhlášených za památné stromy, se v Praze nachází mnoho dalších pozoruhodných stromů. Ty mohou nést různá poselství, připomínají historické události, jsou to krajinné dominanty či se k nim váže něco speciálního.
Významné stromy jsou evidovány prostřednictvím této databáze významných stromů Prahy. Vznikla v roce 2013 na základě terénního šetření ve spolupráci s odborníky, městskými částmi a širokou veřejností. Databáze je průběžně rozšiřována o další dřeviny.
Aktuálně je v databázi významných stromů Prahy evidováno 320 významných stromů.

Skrýt / Zobrazit mapu
Počet výsledků: 90
Řazení
  • A -> Z
  • Z -> A
Filtr
Správní obvod
Městská část
Katastrální území
Loading

Poslední strom zachovaný z bývalé ovocné aleje směřující z Vítězného náměstí ke kostelu sv…

Strom byl vysazen jako Lípa svobody v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku ČSR. Bý…

Stromy jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady, která navazovala na objekt Staré pošty (z…

Lípa byla vysazená při oslavách na počest 80. výročí založení Československé republiky 28.…

Strom je unikátním kultivarem jinanu dvoulaločného, pravděpodobně byl vyšlechtěn z kultiva…

Lípa byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda…

Strom je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny 10.5.1881 na počest sňatku koru…

Lípa byla vysazena 28.10.1998 u příležitosti oslavy 80. výročí založení republiky.…

Jasan má nadprůměrný vzrůst a věk. Dříve náležel k terasovité zahradě usedlosti Koulka, kt…