6. Heroldova lípa v Heroldových sadech – odumřela 5/2023

Lípa byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení obce na městys.

Základní informace

Významný strom č.: 6
Název: Heroldova lípa v Heroldových sadech
Druh: lípa velkolistá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 10 – Vršovice

Obvod kmene (rok měření): 198 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013, vyřazena z databáze 31.5.2023 – strom byl odstraněn z důvodu špatného zdravotního stavu.
Oznámení o odstranění – zde
Vyjádření ke stavu lípy – zde  

Odhadované stáří: 150 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v Heroldových sadech na rozlehlé louce v oplocené severní části

Doprava: tramvajová zastávka MHD Ruská, linky č. 4, 22

Význam stromu

Lípa byla vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení obce na městys.