Informace u stromů v terénu

U památných stromů v Praze nebyly donedávna žádné informace. V rámci diplomové práce, se kterou souvisel i vznik tohoto webu byly v roce 2010 instalovány u vybraných památných stromů a jejich skupin informační tabule.
Tabule přibližují návštěvníkům pohled do historie památných stromů. Tabule jsou jedinečné tím, že propojují historii se současností. Mnohé přinášejí dobové fotografie, které zachycují jedince v mladším věku. Tabule jsou doplněny faktografickými údaji ke stromům a nechybí ani zajímavosti k tématu.

Seznam informačních tabulí

Pravý břeh Vltavy

1) Cedr atlaský Na Balkáně

2) Miranovy duby ve Ctěnickém háji

3) Duby letní v Satalické bažantnici

4) Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích

5) Jasan ztepilý u kostela sv. Petra

6) Duby na hrázi Podleského rybníka

7) Hraniční dub Uhříněveského panství

8) Švehlův dub v Hostivaři – není instalována v terénu – k přečtení zde

9) Hraniční kunratický dub letní

10) Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách

11) Platan javorolistý na Karlově náměstí

12) Dub letní v Čimickém háji – instalována

Levý břeh Vltavy

13) Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce – není instalována v terénu – k přečtení zde

14) Platan javorolistý na Kampě

15) Platan javorolistý v zahradě Kinských

16) Olše lepkavá v Sobíně

17) Rodová lípa srdčitá v Chabech

18) Stromořadí lip v Gagarinově ulici

Bližší informace ke stromům označených informačními tabulemi (vč. možností dopravy ke stromům)


Informační tabule u stromů pravého břehu Vltavy

1) Cedr atlaský Na Balkáně

Znáte pražský památný cedr? Chcete vědět, jak se semenáček tohoto stromu dostal do Prahy a čí to byla zásluha? Chcete se dozvědět další zajímavosti k cedru? Tak na vás čeká v Praze 3 v lokalitě Na Balkáně.

Poloha GPS: 50.0956625N, 14.4869947E

Doprava: cedr roste severně od ulice Na Balkáně v areálu TJ Spoje Praha (za tenisovým hřištěm). Nejbližší zastávkou MHD je Chmelnice, kam jezdí tramvaje 1, 9 a 16 nebo Balkán, kde zastavují autobusy č. 109, 177, 183 a 195.

 

2) Miranovy duby ve Ctěnickém háji

Víte, že v Praze jsou památné stromy, které jsou ve spojení s významnými osobnostmi? Jednou z takových je alej 11 dubů, které jsou pojmenovány na paměť Josefa Mirana. Kdo to byl a při jaké příležitosti byly duby vysazeny se dozvíte přímo ve Ctěnickém háji.

Poloha GPS: 50.1488606N, 14.5771458E

Doprava: duby rostou podél hlavní cesty vedoucí v Ctěnickém háji, kterým prochází žlutá turistická značka z Vinoře, kam jezdí tyto autobusy MHD 259, 302, 375, 378 (zastávky Vinořský hřbitov). Nejblíže dubům je zastávka Moravanská (linka č. 302).

 

3) Duby letní v Satalické bažantnici
Viděli jste jeden z nejmohutnějších pražských dubů? Znáte Satalickou bažantnici a její historii? Chcete se projít pěknou přírodou, pak zamiřte do Satalic.

Poloha GPS: 50.1284586N, 14.5745075E

Doprava: Duby rostou na palouku v Satalické bažantnici, kam se dostaneme od autobusové zastávky Satalická obora (linky č. 186, 269, 376, 386).

 

4) Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích
Znáte jedny z nejstarších a nejmohutnějších pražských lip, které jsou ve spojení s kaplí sv. Anny? Čtyři z nich se dochovali do dnešních dnů a dokreslují atmosféru kapličky. Na informační tabuli za například dočtete pověst o založení kaple nebo se dozvíte, proč dnes můžeme obdivovat jen čtyři statné lípy, nikoliv pět.

Poloha GPS: 50.1284586N, 14.5745075E

Doprava: Lípy rostou v blízkosti kaple sv. Anny v Satalicích. U ní je autobusová zastávka Satalická obora (linky č. 186, 269, 376, 386).

 

5 ) Jasan ztepilý u kostela sv. Petra

Jasan dominující prostoru před kostelem byl vysazen při jeho rekonstrukci. Původně rostly před kostelem stromy dva. Proč byl jeden z nich pokácen, a další zajímavé informace se dozvíte na informační tabuli umístěné u stromu.

Poloha GPS: 50.0554522N, 14.5803631E

Doprava: Na Lipovém náměstí, jemuž vévodí památný jasan společně s kostelem, je zastávka autobusu MHD Dubeček (linky č. 111, 240, 329).

 

6) Duby na hrázi Podleského rybníka

Památné duby na hrázích nalezneme u rybníka Homolka v Milíčovském lese a u Podleského rybníka na hranici katastrálních území Dubeč a Uhříněves. Staré duby na tamější hrázi připomínají krajinu Třeboňska. Zajímá vás, co se dříve u rybníka odehrávalo a co všechno pamatují nejstarší duby hráze, pak není nic jednoduššího, než-li se vypravit do přírodního parku Říčanka k Podleskému rybníku, na jehož hrázi je vyhlášeno 8 dubů letních za památné.

Poloha GPS: 50.0487556N, 14.5953878E

Doprava: K rybníku se dostaneme z Dubče od kostela sv. Petra po naučné stezce, na kterou se napojíme u Říčanského potoka protékajícím nedaleko kostela. Jinou možností je přijít k němu po modré turistické značce z Uhříněvsi. Ta začíná u vlakové zastávky Praha-Uhříněves, kam jedou linky S 9 z hlavního nádraží nebo se napojit na zastávce MHD Picassova (linky č. 232, 265, 266, 267, 269, 325, 364, 366, 382, 383).

 

7) Hraniční dub uhříněveského panství

Jeden z nejmohutnějších pražských dubů roste na okraji přírodní památky Uhříněveská obora. Dub je hraničním stromem a je zmiňován v hraničním protokolu z roku 1662.

Poloha GPS: 50.0353631N, 14.6030792E

Doprava: K hraničnímu dubu jednoduše dojdeme od autobusové zastávky MHD Nové náměstí (linky č. 232, 265, 266, 267, 269, 325, 364, 366, 381, 382, 383, 387). V blízkosti je i  vlaková zastávka Praha-Uhříněves (linka S 9). Za budovou radnice přejdeme po dřevěném mostě, zabočíme vlevo a na břehu Říčanského potoka uvidíme pět památných dubů letních. Po asfaltové pěšině dojedeme po 400 m k mohutnému hraničnímu dubu.

 

8) Švehlův dub v Hostivaři

Víte kde trávil čas Antonín Švehla společně s TGM, který za ním jezdil na jeho statek do Hostivaře? Historicky a vzrůstem významný dub, který se svým habitem řadí k nejhezčím v Praze, tam na vás čeká.

Poloha GPS: 50.0493386N, 14.5288003E

Doprava: Nejbližší autobusová zastávka MHD nese název Hostivařské náměstí (linky č. 177, 181). Z Hostivařského náměstí jdeme ulicí k Horkám, na křižovatce se Selskou ulicí zahneme vlevo a již od vrat vidíme solitérní památný dub.

 

9) Hraniční kunratický dub letní

Mohutný dub, pod jehož korunou projde denně spousta lidí, byl už starým stromem, když vyrůstala okolní zástavba sídlišť. Proč byl ale vysazen a proč je hraničním stromem se dozvíte u něj na informační tabuli.

Poloha GPS: 50.0289142N, 14.4876467E

Doprava: Od stanice metra linky C Chodov se vydáme směrem k obchodnímu centru, pokračujeme k cípu Kunratického lesa a již z dálky je viditelný u přechodu pro chodce statný hraniční dub. V blízkosti je také autobusová zastávka MHD Petýrkova (linky č. 177, 193, 326).

 

10) Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách

V malebném údolí Zátišského potoka v ulici V Lučinách je vyhlášeno stromořadí 12 dubů letních za památné. Kdo stromy vysadil, a jak vzkvétalo toto údolí dříve, si můžete přečíst přímo na místě.

Poloha GPS: 50.0186414N, 14.4186192E

Doprava: Do ulice V Lučinách, kde duby rostou, je možné se dostat několika způsoby. Nejlépe použijeme autobus MHD linky č. 121 a vystoupíme na zastávce Klánova. Sejdeme schody dolů, nejprve se ocitneme v ulici V Zátiší, zatáčíme vpravo do ulice V Lučinách, která nás dovede k památnému stromořadí.

 

11) Platan javorolistý na Karlově náměstí

Kdo by neznal platan na Karlově náměstí. Vždyť by se dal považovat za nejznámější památný strom Prahy, který je kuriózní svým neobvyklým vzhledem. Jak vypadal dříve a kdo a kdy mu prodloužil jeho život, že ho nyní můžeme obdivovat, se dočtete na informační tabuli.

Poloha GPS: 50.0763228N, 14.4202542E

Doprava: Nedaleko od platanu je východ z metra linky B Karlovo náměstí. Přímo naproti stromu zastavují tramvajové linky č. 4, 6, 10, 16 a 22. Strom roste v ose Novoměstské radnice v parku u ulice Ječná.

 

12) Dub letní v Čimickém háji

Pokud vás zajímá, jak vypadá takový doupný strom, zajděte se podívat do Čimického háje. Dnes je patrné, že již strom zmáhá stáří, ale na informační tabuli jsou snímky, které dokumentují, jak jedinec vypadal dříve. Rovněž je možné se dozvědět, že strom je důležitým obydlím pro mnoho živočichů.

Poloha GPS: 50.1303789N, 14.4416222E

Doprava: Strom roste v blízkosti tamější hájovny ve středové části protáhlého lesního porostu na křižovatce cest. Zelená turistická značka, která kolem stromu prochází, spojuje autobusovou zastávku MHD Čimický háj (linky č. 102, 144, 152, 177, 200) a zastávku Vozovna Kobylisy (tramvajová linka č. 17, autobusová linka č. 136, 162, 169, 183, 370, 371, 372, 373).


Informační tabule u stromů levého břehu řeky Vltavy

13) Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce

Nejstarší platan a nejmohutnější platan v Praze je svědkem mnoha událostí, které se pod ním odehrávaly a odehrávají. Přijďte se k němu podívat.

Poloha GPS: 50.0862847N, 14.4068792E

Doprava: Strom sklání svoji korunu nad Velkopřevorské náměstí, které je kousek od Karlova mostu. Pojedeme-li k němu tramvají můžeme vystoupit na buď na Malostranském náměstí, nebo na zastávce Hellichova (linky č. 12, 20, 22). Od tramvajové trati směřujeme na Kampu.

 

14) Platan javorolistý na Kampě

Na ostrově Kampa naproti Lichtenštejnskému paláci roste velký solitérní platan, který zaujme každého kolemjdoucího. Kdo ho obdivoval dříve, a jaké proměny okolí zažil tento platan, vám přiblíží informační tabule.

Poloha GPS: 50.0850525N, 14.4084300E

Doprava: Platan roste na Kampě, naproti k Lichtenštejnskému paláci. K dopravě můžeme využít tramvajové zastávky Malostranské náměstí nebo Hellichova (linky č. 12, 20, 22).

 

15) Platan javorolistý v zahradě Kinských

Při vstupu do zahrady Kinských, nás vždy vítá mohutný platan, který pamatuje zakládání zdejší parkově upravené zahrady. Kolem jeho koruny prošlo již mnoho návštěvníků a řada ho obdivuje. Jak vypadal platan před 90 lety, uvidíte na informační tabuli.

Poloha GPS: 50.0789250N, 14.4032333E

Doprava: Platan roste u vstupu do Kinského zahrady z náměstí Kinských. V blízkosti je tramvajová zastávka Švandovo divadlo (linky č. 6, 9, 12, 20, autobusová linka č. 176).

 

16) Olše lepkavá v Sobíně

Je jedinou památnou olší v Praze. Strom byl málem pokácen při kolektivizaci. Dnes je krajinnou dominantou. Další informace a historické fotky místa, vám ukáže informační tabule u stromu.

Poloha GPS: 50.0624544N, 14.2631389E

Doprava: V Sobíně na autobusové zastávce Blatnická (linky č. 257, 306). Ze zastávky pokračujeme v prodloužení stejnojmennou ulicí. Již z dálky vidíme památnou olši na rozcestí bývalých úvozových cest.

 

17) Rodová lípa srdčitá v Chabech

Nejstarší a nejmohutnější lípu bychom hledali na západním okraji hlavního města u osady Chaby. Lípa je to rodová, a to už samo o sobě mnohé naznačuje.

Poloha GPS: 50.0463514N, 14.2955403E

Doprava: Lípa roste na okraji zahrady patřící k osadě Chaby. Je viditelná od cesty vedoucí podél zdi směřující ke Krteňskému kostelu. Procházkou se k ní dostaneme od metra B Stodůlky. V tomto případě jedeme západním směrem a cesta nás k osadě dovede. Lze přijít i od autobusové zastávky Obchodní centrum Zličín (linka č. 180).

 

18) Stromořadí lip v Gagarinově ulici

Alej památných lip je unikátní v tom, že je zde nejvíce památných stromů v Praze na jednom místě. Neméně zajímavá je historie lip a samozřejmě i procházka pod těmito 19 stromy.

Poloha GPS: 50.1332222N, 14.3809167E

Doprava: Na Suchdole vystoupíme na autobusové zastávce Kamýcká (linky č. 107, 147, 160). Jdeme Suchdolskou ulicí a na první křižovatce zatočíme vlevo, a již jsme v Gagarinově ulici, kde začíná alej památných lip.