Publikace

O zajímavých stromech v Praze, ale i mimo ni vyšlo již několik publikací. Podívejte se na ně a určitě se vám budou hodit při objevování Prahy a plánování výletů po metropoli nebo celé naší vlasti.

Vycházky za pražskými stromy nejen pro senioryobal_knihy
Aleš Rudl
(2018)
Publikace představuje soubor osmi vycházek, jejichž cílem jsou zajímavé památné a významné stromy Prahy. Povídání o historii stromů je doplněno praktickými mapkami a fotografiemi. Kniha oslovuje především seniory, ale jistě ji uvítají všichni, kdo chtějí aktivně trávit volný čas a přitom poznat pozoruhodné velikány hlavního města.
Vydala Agentura Koniklec, o. p. s., Praha, 2018
1. vydání, 56 stran
Autor textů a fotografií: Aleš Rudl

Významné stromy, živá historie našich obcí a měst obalka_vyznamne_stromy

Aleš Rudl
(2016)
Publikace je návodem na vyhledávání, označování a využití významných stromů.
Publikace komplexně představuje a charakterizuje téma významných stromů. Zabývá se možnými způsoby jejich ochrany a podává návod na vyhledávání a jejich evidenci. Dále se zevrubně věnuje na mnoha fotografiích vhodnému označení významných stromů. Další kapitoly se týkají správné výsadby a péče či jejich přínosu v cestovním ruchu. Pro odlehčení tématu jsou připraveny výukové hry a programy se stromy. Nechybí ani příklady dobré praxe zaměřené na stromy a ukázky dřevin z databáze významných stromů Prahy.
Vydala © Agentura Koniklec, o. p. s., Praha, 2016
1. vydání, 160 stran
Autor textů: Aleš Rudl
Publikaci si můžete prohlédnout zde.


Pozoruhodné stromy Prahy 

Aleš Rudl
(2015)kniha_pozuruhodne_stromy
Nejnovější publikace o stromech v Praze je průvodcem po památných a významných stromech Prahy.
Přináší řadu do té doby nepublikovaných informací.
V knize je možné najít podrobně popsaných všech 202 stromů, které jsou nyní vyhlášeny v Praze za památné. Autor k tomuto množství postupně zmapoval dalších 230 pozoruhodných jedinců, kteří nesou nejrůznější poselství a jsou svědky konkrétních historických okamžiků. Přiblíženy jsou například pražské lípy republiky, lípy Evropy, lípy svobody a další význačné dřeviny s neobyčejnými příběhy. Kromě popisu jednotlivých stromů nabízí kniha i nejkrásnější vycházky za pražskými stromy. Nechybí ani úvodní kapitoly, které čtenáře podrobně seznámí s celým tématem.
Kniha byla slavnostně pokřtěna 25. 11. 2015 na pražském magistrátu. Role kmotry knihy se ujala radní RNDr. Jana Plamínková.

Knihu pořídíte v celé řadě knihkupectví za doporučenou prodejní cenu 390 Kč.
Speciální cena 299 Kč je určena pro čtenáře webu “Pražské stromy” a platí při objednání přes kontaktní email webu (prazskestromy@seznam.cz).

Vydalo © nakladatelství Libri, Praha, říjen 2015
1. vydání, 272 stran
Autor textů: Aleš Rudl
Obálka a grafická úprava: Pavel Rajský
Odpovědná redaktorka: PhDr. Olga Čamková

Objednat knihu

 

Památné a významné stromy Prahy 12
Aleš Rudl
(2015)kniha_p12
Publikace podrobně popisuje památné a významné stromy na území MČ Praha 12. 
Úvodní kapitoly vysvětlují co jsou památné stromy, co jsou významné stromy, jak je vhodné je označovat a v krátkosti zmiňují i péči o pozoruhodné stromy.
Následují podrobně popsané všechny památné stromy, které se na území MČ Praha 12 nacházejí. Texty jsou doplněny fotografiemi.
Dále se kniha věnuje významným stromů Prahy 12, které byly zařazeny do databáze významných stromů Prahy. Publikace též představuje naučnou audiostezkou po památných stromech Prahy 12. Ta je podrobně popsána včetně přehledného plánku.
Poslední kapitola je věnována chráněné přírodě Prahy 12. Krátce jsou zde popsány všechny zvláště chráněná území, která se na území městské části nacházejí. Připojena je i informace o přírodním parku Modřanská rokle-Cholupice.
Kniha byla slavnostně pokřtěna 17.9.2015 ve Viničním domku v Modřanech za účasti radního pro životní prostředí pana Maruštíka, další zástupců radnice, ale i široké veřejnosti.

Vydala © Agentura Koniklec, o. p. s., Praha, září 2015
1. vydání, 32 stran
Autor textů: Aleš Rudl
Grafické zpracování a sazba: Vít Gajdůšek – EnviTypo

 

Památné stromy Prahy
Aleš Rudl, Pavel Kyzlík a kol.kniha_psp
(2011)
Milovníci pražské přírody mají důvod k radosti, vyšla kniha Památné stromy Prahy, která se jako první publikace podrobně zabývá pražskými památnými stromy.
Kniha je zároveň jednou z nejobsáhlejších publikací o památných stromech určitého regionu.

Těžištěm knihy je soubor vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou chráněné dřeviny. Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace také o chráněných územích Prahy, ale kromě toho rovněž uvádějí kulturně-historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území.
Velký prostor je věnován i popisu všech vyhlášených památných stromů v Praze. Snahou autorů bylo získat co nejvíce informací  k jednotlivým dřevinám. Zjištěné poznatky jsou uváděny v souvislostech s místem, na kterém strom nebo jejich skupina roste. Připojeny jsou i základní faktografické údaje ke stromům, včetně doporučené dopravy. Podoba stromů je zachycena na perokresbách.
Další kapitoly se věnují například ochraně stromů v minulosti, významu památných stromů, současnému stavu ochrany památných stromů, péči o ně či popisují vybrané druhy dřevin.

Pro Magistrát hl. m. Prahy vydala © 01/43 ZO ČSOP, Praha, prosinec 2011
1. vydání, 192 stran
Redakce a výtvarná koncepce: Jan Němec
Autoři textů: Aleš Rudl, Pavel Kyzlík a kolektiv
Grafické zpracování a sazba: Vít Gajdůšek – EnviTypo