Informace u významných stromů v terénu

Významné stromy v Praze jsou označeny jen zřídka. Snahou autora webu je, aby se k významným stromům brzy dostaly informace v moderní formě.