3. Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích

Stromy jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady, která navazovala na objekt Staré pošty (zahrada byla zrušena v roce 1953).

Základní informace

Významný strom č.: 3
Název: Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích
Druh: jasan ztepilý – převislý

Počet stromů: 2 stromy
Lokalita: Praha 21 – Běchovice

Obvod kmene (rok měření): 205, 202 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 125 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: Jasany se nachází v Běchovicích I. v parkové úpravě mezi objektem Staré pošty a nákupním střediskem

Doprava: Autobusová zastávka MHD Běchovice, linky č. 109, 163, 250, 261, 269

Význam stromů

Stromy jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady, která navazovala na objekt Staré pošty (zahrada byla zrušena v roce 1953). Jasany jsou dominantou parkové úpravy ve středové části obce v blízkosti památkově chráněné Staré pošty.