7. Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích

Strom je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny 10.5.1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa s její královskou výsostí belgickou princeznou Stefanií.

Základní informace

Významný strom č.: 7
Název: Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích
Druh: lípa velkolistá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Nebušice

Obvod kmene (rok měření): 234 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 135 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste na náměstí Padlých na točně autobusů  – zastávka Nebušice

Doprava: autobusová zastávka MHD Nebušice, linky č. 116, 161, 312

Význam stromu

Strom je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny 10.5.1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa s její královskou výsostí belgickou princeznou Stefanií.