Web Pražské stromy slaví 8. narozeniny

Připraveny jsou 2 dubnové vycházky za pozoruhodnými stromy Prahy.

Web Pražské stromy byl pro předchozím testovacím provozu spuštěn v dubnu roku 2010. Od té doby Pražanům, ale i dalším zájemcům představuje zajímavé dřeviny metropole.

Autor webu jeho spuštěním tehdy podnítil zájem veřejnosti o památné stromy v Praze, které do té doby byly takřka neznámé. Průběžně jeho aktivitou vycházelo mnoho tématických článků. Následně byly vydávány knižní publikace.

Nejsložitější bylo pátrat po historii jednotlivých památných stromů, kterou jsem musel hledat v knihovnách, archivech a hlavně vést rozhovory s pamětníky a místními patrioty,“ vzpomíná na začátky svého snažení Aleš Rudl.

Web se postupem času vyprofiloval v moderní stránky, které představují staleté velikány města i dřeviny nesoucí historická poselství, kterých bychom si měli považovat.

Od roku 2013 je web nositelem databáze významných stromů Prahy, která aktuálně čítá 311 dřevin. Mnohé z nich jsou důležitými svědky naší národní historie či význačné krajinné dominanty. Stromy do databáze přibývají na základě typů veřejnosti, odborníků i vlastní aktivitou autora webu.
V databázi můžete najít stromy, které jsou spojeny s význačnými osobnostmi, lípy republiky či Evropy a další dřeviny, které připomínají důležité okamžiky naší minulosti,“ říká dendrolog Aleš Rudl.

V roce 2016 dostal web nový kabát, a tím se stal web uživatelsky příjemnější a atraktivnější.
V rámci činnosti webu jsou mj. vyhlašovány soutěže a pořádány vycházky do pražské přírody.

Zapojte se do soutěže, vydejte se na vycházky či si přečtěte novou publikaci

Do 19. srpna 2018 probíhá fotografická soutěž na téma Lípa – náš národní strom. Fotografujte lípy v Praze či další lípy republiky a získejte finanční hotovost či další hodnotné ceny. Více: zde.

Dne 12. dubna 2018 proběhne komentovaná vycházka Za pražskými stromy Malé Strany. Více: zde

Dne 23. dubna 2018 proběhne komentovaná vycházka Za významnými stromy Modřan. Více: zde.

Dne 22. března 2018 byla slavnostně představena publikace Vycházky za pražskými stromy nejen pro seniory. Publikaci zdarma obdrží účastníci výše uvedených vycházek. Autorem publikace je dendrolog Aleš Rudl. Více: zde.

Hezké jaro a příjemné putování probouzející se přírodou s fotoaparátem v ruce!