Významné stromy na Praze 10 jsou označeny informačními tabulemi

Historicky důležité stromy vám mohou okořenit procházky Prahou. Znáte významné stromy Prahy 10?

V Praze roste řada stromů, které si zaslouží pozornost, úctu a ochranu. Městská část Praha 10 instalovala u “svých” významných stromů informační tabule s jejich historií a souvisejících zajímavostí.

Na třech místech se přímo pod korunami velikánů můžete dozvědět jejich příběhy.

Tabule můžete najít u následujících stromů, které jsou zařazeny do databáze významných stromů Prahy:

Heroldova lípa v Heroldových sadech – 6 (ev. č. dle databáze významných stromů Prahy)

Lípa republiky na Skalce – 8 (ev. č. dle databáze významných stromů Prahy)

Lípa svobody na Zahradním Městě – 55 (ev. č. dle databáze významných stromů Prahy).