Vycházky lákají objevovat tajuplné kouty Prahy

Probouzející se stromy, rozkvetlé sady a krajinářsky jedinečná území byly cílem komentovaných procházek.

V neděli 23. dubna 2017 proběhly dvě komentované vycházky do pozoruhodné pražské přírody. Dendrolog Aleš Rudl nejprve zavedl návštěvníky do barokní komponované krajiny v okolí Vinoře.
Vycházka začínala u barokní kale sv. Anny v Satalicích, kterou doplňuji prastaré památné lípy. Centrální památný dub satalické bažantnice obdivovali příchozí o pár kroků dále. Historickou jírovcovou alejí se pokračovalo do vinořského parku, kde navazovalo povídání o jeho minulosti a hodnocen byl i jeho současný stav. Následovaly oku lahodící další přírodní i historické zajímavosti zdejší oblasti, který je navržena na vyhlášení za krajinnou památkovou zónu. Pozornosti neunikly ani vinořské lípy republiky či památné Miranovy duby ve Ctěnickém háji a mimořádný komplex zámku Ctěnice.
Vycházku pořádal web Pražské stromy ve spolupráce s webem Smart travel.

 

Odpoledne poté patřilo v pořadí druhé komentované vycházce, která přilákala další zvídavé návštěvníky. Putování bylo tentokráte zaměřeno na ovocné sady v trojské kotlině. Účastníci vycházky byly hned na začátku ohromeni výhledem z přírodní památky Velká skála do širokého centra Prahy. Poté kroky vedené průvodcem Alešem Rudlem směřovaly do trojské třešňovky, nebo-li Vackova sadu.
Zde bylo možné krásně ukázat co způsobí absence údržby v třešňovém sadu, a zároveň i její probíhající obnovu. Přítomní se jednoznačně shodli, že obnova nebude jednoduchá, ale že by měla postupovat co nejrychleji, aby zdejší jedinečný rozlehlý sad zůstal zachován.

Na povídání o dalších ovocných dřevinách a někdejším pomologickém ústavu navázala návštěva Pusté vinice, která je přírodní památkou Havránka, a kde bylo rovněž možné demonstrovat jak práce v sadu, tak i krajinářské a urbanistické hodnoty okolí. Vyvrcholením vycházky byla návštěva trojského zámeckého areálu, který patří k nejreprezentativnějším dokladům barokní zahradní architektury u nás. Ve zdejší štěpnici krásně vynikly právě rozkvetlé stovky jabloní.
Vycházku pořádal web Pražské stromy ve spolupráci se sdružením Na ovoce.

Závěrečné potlesky a úsměvy na tvářích účastníků byly dokladem spokojenosti účastníků s objevením nových a zajímavých míst v historických souvislostech.

Další dubnová vycházka do malebné krajiny luk, rybníků alejí a historických sadů se uskuteční v pátek 28.4.2017. Sraz je v 16h na nádraží v Uhříněvsi.
Více informací zde.
Přihlásit se na vycházku můžete prostřednictvím kontaktního formuláře webu Pražské stromy či kontaktního emailu.

Těšíme se opět na viděnou!