V Praze je již 303 významných stromů. Do celopražské databáze byly zařazeny další pozoruhodné dřeviny

Databáze významných stromů Prahy byla rozšířena o další pozoruhodné stromy. Nově k nim patří jedna z nejmohutnějších vrb u nás – Vrba zapomenutá v Suchdole, Strom míru na Vyšehradě či Alej Hany Benešové Klánovicích.

Databáze významných stromů Prahy byla rozšířena o další pozoruhodné stromy. Nově k nim patří jedna z nejmohutnějších vrb u nás – Vrba zapomenutá v Suchdole, Strom míru na Vyšehradě či Alej Hany Benešové Klánovicích. Významné stromy jsou zaznamenány na webových stránkách Pražské stromy.

Suchdolští velikáni
V pražském Suchdole v údolí Únětického potoka roste jedna z největších vrb bílých u nás. Mohutný exemplář se dokonce stal v roce 2015 finalistou v celorepublikové anketě Strom roku.
Dalším velikánem, který se ocitnul v databázi významných stromů Prahy, je suchdolská lípa svobody, rostoucí před tamější základní školou, která byla vysazena žáky školy v roce 1986 k 50. výročí vzniku Československé republiky.

Alej Hany Benešové v Klánovicích
Stromořadí čítající na 86 lip nalezneme při hlavní klánovické promenádě. „Lípy byly vysazeny dětmi místní školy 23. května 1937 a záštitu nad celou akcí převzala manželka našeho druhého československého prezidenta paní Hana Benešová, po které byla alej pojmenována,“ říká dendrolog Aleš Rudl, který již několik let mapuje zajímavé stromy metropole.

Pražské stromy míru
Na Vyšehradě můžeme najít strom míru. Lípa vysazená v roce 2008, má připomínat potřeby míru ve světě a náboženskou toleranci. Iniciátorem celé akce byl indický duchovní a humanitární aktivista svámí Mahéšvaránanda. „Zajímavostí je, že předmětný strom je genetickým potomkem věhlasné památné Semtinské lípy, která do nedávna kralovala v Českém ráji,“ doplňuje její poselství Aleš Rudl.
Další strom míru roste přímo na náměstí Míru na Praze 2. Tento jedinec, vysazený v roce 2013, připomíná i 40. výročí Jógy v denním životě v České republice.

Lípa křížovníků a strom válečných veteránů
Do databáze významných stromů Prahy se dostala i Lípa srdčitá u křížovníků na Praze 1, která byla vysazena mezi léty 1910-1912 jako symbol zdůrazňující český rytířský řád. Svým vzrůstem je ojedinělým velikánem v historickém centru Prahy.
V loňském roce byl 11.11. v 11h na Den válečných veteránů vysazen v Ústřední vojenské nemocnici na Praze 6 dub válečných veteránů, na počest veteránů 2. světové války.

Nový web Pražské stromy
Všechny významné, ale i památné stromy v Praze představuje web Pražské stromy, který se oblékl do nového kabátu. Jednotlivé stromy můžete jednoduše najít v mapě či je filtrovat pomocí katastrálních území, městských částí nebo dokonce správních obvodů.
U příležitosti přípravy nové podoby webu byla veřejnost vyzvána k zaslání námětů na rozšíření databáze. Sešlo se celkem 15 námětů z nichž bylo vybráno 7 nejlepších a o ty byla databáze rozšířena.
Pro čtenáře jsou připraveny i tipy na vycházky nebo projížďky na kole, jejich cílem jsou zajímavé stromy. Web je přístupný na adrese www.prazskestromy.cz.
Nová podoba webu vznikla v rámci projektu spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, který připravila a uskutečňuje Agentura Koniklec, o. p. s.
SWISS_Cntrb_LOGO_BILE
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Nově zařazené významné stromy Prahy naleznete i v mapě v databázi významných stromů Prahy.

Přehled nově zařazených významných stromů
66. Lípa svobody v Suchdole
67. Vrba zapomenutá v Suchdole
68. Alej Hany Benešové v Klánovicích
69. Lípa srdčitá u křížovníků
70. Strom válečných veteránů v ÚVN
71. Strom míru na Vyšehradě
72. Strom míru na náměstí Míru

Text: redakce webu prazskestromy.cz