69. Lípa srdčitá u křížovníků

Lípa byla vysazena při přestavbě kláštera v letech 1910-1912, jakožto symbol zdůrazňující český rytířský řád. Pod lípu chodil rozjímat například Václav Bělohlávek, což byl katolický kněz, básník, dramatik a prozaik. Lípa nadprůměrného vzrůstu je posledním pozůstatkem někdejšího parkově upraveného dvora.

Základní informace

Významný strom č.: 69
Název: Lípa srdčitá u křížovníků
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 1 – Staré Město

Obvod kmene (rok měření): 289 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2016
Odhadované stáří: 110 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste na nádvoří kláštera křížovníků s červenou hvězdou (Platnéřská 191/4), není běžně přístupná

Doprava: metro A Staroměstská, tramvajová zastávka MHD Staroměstská, linky č. 17, 18

Význam stromu

Lípa roste na dvoře kláštera, který založila sv. Anežka. Základní kameny byly položeny v roce 1252. V letech 1910-1912 byl celý konvent velkoryse přestavěn. V této době došlo k výsadbě lípy, jakožto symbolu zdůrazňující český rytířský řád. Pod lípu chodil rozjímat například Václav Bělohlávek, což byl katolický kněz, básník, dramatik a prozaik.
Lípa nadprůměrného vzrůstu je posledním pozůstatkem někdejšího parkově upraveného dvora.