71. Strom míru na Vyšehradě

Lípa byla vysazena na připomenutí potřeby míru ve světě a náboženské tolerance. Lípu vysadili společně zástupci různých duchovních tradic a další představitelé politického a kulturního života 1. prosince 2008. Lípa je genetickým potomkem památné Semtinské lípy z Českého ráje.

Základní informace

Významný strom č.: 71
Název: Strom míru na Vyšehradě
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 2 – Vyšehrad

Obvod kmene (rok měření): 19 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2016
Odhadované stáří: 15 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste ve Vyšehradských sadech na volném prostranství při cestě mezi Starým děkanstvím a Starým purkrabstvím

Doprava: metro C stanice Vyšehrad

Význam stromu

Lípa byla vysazena na připomenutí potřeby míru ve světě a náboženské tolerance. Iniciátorem celé akce byl indický duchovní a humanitární aktivista svámí Mahéšvaránanda. Lípu vysadili společně zástupci různých duchovních tradic a další představitelé politického a kulturního života 1. prosince 2008. Zajímavostí je, že lípa je genetickým potomkem památné Semtinské lípy z Českého ráje.