Tři duby letní v Hodkovičkách jsou památnými stromy

V Praze byly vyhlášeny 3 nové památné duby.

16.11.2023
Počet památných stromů Prahy se ke konci léta rozrostl o 3 nové duby.
Jedná se o Jiráskovy duby v Hodkovičkách.
Duby najdete na Praze 4 mezi ulicemi Vítovcova a Údolní na volném prostranství.
Stromy jsou výjimečné svým vzrůstem a věkem. Zároveň tvoří výraznou krajinnou dominantu.
Nejmohutnější z dubů byl již v roce 2014 zařazen do databáze významných stromů Prahy pod č. 39.
Aktuálně je v hlavním městě Praze vyhlášeno 201 památných stromů.

Více informací a fotografií dubů naleznete v přehledu památných stromů na webu Pražské stromy: zde