116. Jiráskovy duby v Hodkovičkách

Skupina 3 ks dubů výjimečného vzrůstu a věku.

Evidenční číslo MHMP: 116
Název: Jiráskovy duby v Hodkovičkách
Druh: dub letní (2 ks), dub zimní (1 ks)

Počet stromů: 3
Lokalita: Praha 4 – Hodkovičky
Obvod kmene (rok měření): 239 cm, 361 cm a 265 (2023)
Rok vyhlášení: 2023
Odhadované stáří: 205 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: skupina 3 ks dubů roste v Hodkovičkách mezi ulicemi Vítovcova a Údolní.
Doprava: autobusová zastávka MHD Psohlavců 

Význam stromů

Jedná se o skupinu 3 ks dubů výjimečného vzrůstu a stáří. Stromy jsou význačné i z hlediska estetického.  Duby představují zbytek dřevinného porostu původních mezí, které v minulosti rozčleňovaly lehce svažitý pozemek.
Nejzápadnější strom je dub letní, prostřední (nejmohutnější) je dub letní, východní stromů je dubem zimním.
Prostřední dub byl pro svůj vzrůst a působivost (je krajinnou dominantou), byl v roce 2014 zařazen do databáze významných stromů Prahy (pod č. 39).