86. Lípa republiky u Masarykovy školy v Újezdu nad Lesy

Lípa byla vysazena 29. října 1968 na paměť 50. let od vzniku Československé republiky.

Základní informace

Významný strom č.: 86
Název: Lípa republiky u Masarykovy školy v Újezdu nad Lesy
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 21 – Újezd nad Lesy

Obvod kmene (rok měření): 200 cm (2019)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2019
Odhadované stáří: 50 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste nalevo od budovy Masarykovy základní školy

Doprava: autobusová zastávka Hulická nebo Újezd nad Lesy

Význam stromu

Lípa byla vysazena 29. října 1968 na paměť 50. let od vzniku Československé republiky. Zasadili ji žáci místní devítileté školy. Sázení byli přítomni předseda MNV Ludvík Pravda, ředitel školy Václav Navrátil a paní učitelka Marie Podlipná.
Svým vzrůstem je nyní lípa lokální dominantou.