85. Lípa Olgy Havlové na Parukářce

Lípa byla vysazena 7. března 2018 při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy Olgy Havlové. Jedná se o první strom z 85, který zasadil v roce 2018 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové společně se svými partnery.

Základní informace

Významný strom č.: 85
Název: Lípa Olgy Havlové na Parukářce
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 3 – Žižkov

Obvod kmene (rok měření): 13 cm (2019)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2019
Odhadované stáří: 5 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste na jižním úpatí vrchu Parukářka nad areálem ZŠ Chelčického (cca 90 m západním směrem od roku areálu ZŠ s ulicí Sauerova).

Doprava: tramvajová zastávka Olšanská

Význam stromu

Lípa byla vysazena 7. března 2018 při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy Olgy Havlové. Jedná se o první strom z 85, který zasadil v roce 2018 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové společně se svými partnery. Stalo se tak symbolicky na Žižkově, kde se paní Olga narodila a kde vyrůstala.
Výsadby se zúčastnila starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, J. E. Mons. Václav Malý, biskup pražský, a ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.
Více o projektu – zde.