62. Masarykovy lípy Na Beránku

Stromy byly vysazeny 7. března 1936 na počest narození dvojčat v někdejší usedlosti. K výsadbě byl pozván prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Základní informace

Významný strom č.: 62
Název: Masarykovy lípy Na Beránku
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha 12 – Modřany

Obvod kmene (rok měření): 130, 170 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 80 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: lípy rostou v areálu ZŠ Na Beránku při ulici Pertoldova
Doprava: zastávka Pavelkova, autobusy č. 150 a 253        

Význam stromů

Stromy byly vysazeny 7. března 1936 na počest narození dvojčat v někdejší usedlosti. K výsadbě byl pozván prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Křížek s lípami je dnes jediným pozůstatkem na někdejší samotu U Kopkánů.