61. Stromořadí studentů v Modřanech

Alej lip byla vysazena v roce 1940 občany Modřan na památku 9 studentů popravených nacisty 17. 11. 1939.

Základní informace

Významný strom č.: 61
Název: Stromořadí studentů v Modřanech
Druh: lípa srdčitá, lípa velkolistá, lípa zelená

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 12 – Modřany

Obvod kmene (rok měření): 106-249, 28 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 75 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: lípy rostou při okraji okraji ulice U Modřanské školy
Doprava: zastávka Modřanská škola, tramvaje č. 3 a 17, autobus č. 173   

Význam stromů

Alej lip byla vysazena v roce 1940 občany Modřan na památku 9 studentů popravených nacisty 17. 11. 1939. V průběhu let jedna z lip uhynula, v roce 2003 byla dosazena.