45. Pamětní lípy na Bílé Hoře

Rozptýlená skupina lip – lípa republiky, lípa demokracie, lípa svobody – byly vysazeny na základě sousedské iniciativy 28.10.1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR.

Základní informace

Významný strom č.: 45
Název: Pamětní lípy na Bílé Hoře
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 3
Lokalita: Praha 6 – Ruzyně

Obvod kmene (rok měření): 200, 169, 203 cm (v 1 m) (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 55 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípy rostou v parkové úpravě při ulici Na Višňovce ve čtvrti Bílá hora

Doprava: zastávka Bílá Hora, tramvaj č. 22, autobusy 164, 168, 347

Význam stromu

Rozptýlená skupina lip – lípa republiky, lípa demokracie, lípa svobody – byly vysazeny na základě sousedské iniciativy 28.10.1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR.