43. Lípa republiky před ZŠ Vinoř

Lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR.

Základní informace

Významný strom č.: 43
Název: Lípa republiky před ZŠ Vinoř
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Vinoř

Obvod kmene (rok měření): 145 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 50 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v ulici Prachovická před budovou ZŠ

Doprava: zastávka Vinořský hřbitov, autobusy č.  259, 302, 375, 378

Význam stromu

Lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR, byla vysazena na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. Sýkory, který zároveň zajištění stromů a jejich výsadbu řídil.