40. Jilm vaz v Kolovratech

Strom je nejmohutnějším pražským jilmem, je krajinnou dominantou a připomínkou někdejšího nedalekého rybníka.

Základní informace

Významný strom č.: 40
Název: Jilm vaz v Kolovratech
Druh: jilm vaz

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Kolovraty

Obvod kmene (rok měření): 366 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 190 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: jilm roste na prostranství ulice Do Lipan (u čp. 23)

Doprava: vlak linky S9 stanice Praha – Kolovraty, zastávka Do Lipan, autobus č. 265  

Význam stromu

Strom je nejmohutnějším pražským jilmem, je krajinnou dominantou a připomínkou někdejšího nedalekého rybníka.