39. Jiráskův dub v Hodkovičkách

Dub je významnou krajinnou dominantou, pojmenován je podle českého literáta Aloise Jiráska, kterého připomíná sousedící Jiráskova čtvrť.

Základní informace

Významný strom č.: 39
Název: Jiráskův dub v Hodkovičkách
Druh: dub letní

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 4 – Hodkovičky

Obvod kmene (rok měření): 325 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 200 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: dub roste na volném prostranství mezi ulicemi Údolní a Vítovcova

Doprava: zastávka Psohlavců, autobus č. 106

Význam stromu

Dub je významnou krajinnou dominantou, pojmenován je podle českého literáta Aloise Jiráska, kterého připomíná sousedící Jiráskova čtvrť. Byla postavena za první československé republiky a její ulice nesou názvy souvisejícími s díly Aloise Jiráska.