37. Jírovec na hřbitově ve Slivenci

Strom je krajinnou dominantou a esteticky významný jedinec. Byl vysazen při založení hřbitova v 1. polovině 19. století.

Základní informace

Významný strom č.: 37
Název: Jírovec na hřbitově ve Slivenci
Druh: jírovec maďal

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Slivenec

Obvod kmene (rok měření): 308 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 185 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: roste na hřbitově při ulici Višňovka

Doprava: zastávka Opálová (ev. K Holyni), autobusy č. 120, 230

Význam stromu

Strom je krajinnou dominantou a esteticky významný jedinec. Byl vysazen při založení hřbitova v 1. polovině 19. století.