36. Lípy před školou ve Slivenci

Lípy byly vysazeny při stromkové slavnosti dne 28. března 1908.

Základní informace

Významný strom č.: 36
Název: Lípy před školou ve Slivenci
Druh: lípa velkolistá

Počet stromů: 4
Lokalita: Praha – Slivenec

Obvody kmenů (rok měření): 146 – 268 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 110 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: stromořadí lip před MŠ v centru obce

Doprava: zastávka Slivenec, autobusy č. 120, 230  

Význam stromů

Lípy byly vysazeny při stromkové slavnosti dne 28. března 1908. Zakoupila je místní školní rada, zasadily je děti páté třídy.