34. Alej Evropy ve Stodůlkách

Jižní část aleje byla vysazena u příležitosti Evropského dne v Praze (9.5.2000) velvyslanci členských zemí EU. Severní část aleje byla vysazena 28.5.2003, dva týdny před referendem o vstupu ČR do EU.

Základní informace

Významný strom č.: 34
Název: Alej Evropy ve Stodůlkách
Druh: platan javorolistý

Počet stromů: 59
Lokalita: Praha 13 – Stodůlky

Obvody kmenů (rok měření): 31 – 91 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 18 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: alej se nachází v centrálním parku – jižně od ulice K Zahrádkám

Doprava: metro B stanice Lužiny

Význam stromů

U příležitosti Evropského dne v Praze (9.5.2000) byla vysazena velvyslanci členských zemí EU (s výjimkou omluveného Řecka), ale také Polska, Maďarska a Slovenska platanová alej. Každý z velvyslanců zasadil svůj strom Evropy. Celkem bylo vysazeno 19 platanů (15 členských států + CZ, H, PL, SK). Severní část aleje byla vysazena 28.5.2003, dva týdny před referendem o vstupu ČR do EU za účasti vedoucího delegace Evropské komise v ČR Ramira Cibriana a velvyslanců zemí evropské patnáctky, Slovenska, Polska, Maďarska a českého zástupce v Evropském konventu Jana Zahradila. Celkem bylo vysazeno 20 platanů. Dalších 20 platanů aleje Evropy již bylo vysazeno bez doprovodného programu.