33. Lípa Jana Nerudy na Újezdu

Lípa byla vysazena na počest 150. výročí od narození českého básníka a novináře Jana Nerudy v roce 1984.

Základní informace

Významný strom č.: 33
Název: Lípa Jana Nerudy na Újezdu
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 1 – Malá Strana

Obvod kmene (rok měření): 140 cm (v 1 m) (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 33 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v prodloužení Vítězné ulice v blízkosti Pomníku obětem komunismu

Doprava: zastávka Újezd, tramvaje č. 6, 9, 12, 20, 22

Význam stromu

Lípa byla vysazena na počest 150. výročí od narození českého básníka a novináře Jana Nerudy v roce 1984. Vysadilo ji Studio přednesu ústředního klubu školství a vědy ROH. V místech, kde roste lípa, stávala básníkova kolébka, který se tu narodil v Újezdských kasárnách.