Web Pražské stromy slaví 7. narozeniny

Informační web o památných a významných stromech Prahy přináší informace o pozoruhodných dřevinách již 7 let. Od svého vzniku se těší u čtenářů stále větší oblibě.

Původní web vznikl jako součást diplomové práce na České zemědělské univerzitě v Praze. „Je to zájem široké veřejnosti o stromy a jejich příběhy, který mě stále motivuje k dalšímu rozvoji webu a jeho aktualizaci,“ říká autor webu Pražské stromy Aleš Rudl.

Web se nejprve věnoval pouze památným stromům hlavního města. Jedinečný byl především galerií památných stromů, které si bylo možné prohlížet v různých ročních obdobích. Silnou stránku měl web i v základních informacích o památných stromech a dalších zajímavostech o dřevinách.

Vznikem webu autor podnítil zájem veřejnosti o památné stromy v Praze, které do té doby byly takřka neznámé. Průběžně jeho aktivitou vycházelo mnoho tématických článků. Následně byly vydávány knižní publikace.
Nejsložitější bylo pátrat po historii jednotlivých památných stromů, kterou jsem musel hledat v knihovnách, archivech a hlavně vést rozhovory s pamětníky a místními patrioty,“ vzpomíná Aleš Rudl.

Rozšíření záběru webu o významné stromy

Od konce roku 2013 byl web rozšířen o databázi významných stromů Prahy, které je web hrdým nositelem. Ve spolupráci s odborníky, zástupci městských částí, kronikáři a širokou veřejností vznikla obsáhlá databáze stromů, které nesou důležitá historická poselství či jsou významným krajinnými dominantami.
Databáze, jež je neustále rozšiřována, se stala vzorem a inspirací pro další regiony České republiky, které mohou začít mapovat pozoruhodné stromy s poselstvím na svých územích.

Důležitá byla i spolupráce s Agenturou Koniklec s jejíž pomocí se téma významných stromů dostalo dále do světa. Uskutečnily se semináře a vznikly informační materiály.

Web dostal nový kabát
Velkým mezníkem v historii webu se stal rok 2016, kdy začátkem léta byla spuštěna zbrusu nová podoba webu Pražské stromy. Internetové stránky dostaly nový design a staly se uživatelsky přívětivější.
Přestože, je web velice populární nebylo jednoduché získat prostředky na jeho úpravu, která již byla potřebná,“ říká dendrolog Rudl.
Díky velkému projektu Agentury Koniklec se vše zdárně podařilo a z ohlasů je patrné, že se čtenářům web líbí.

Web nyní moderní cestou představuje památné a významné stromy Prahy, přináší tipy na pěší vycházky i cyklistické projížďky za staletými velikány a mnoho dalšího.
Autor webu se podílí na spolupořádání vycházek, přednášek, výstav a dalších akcí, na kterých se snaží přitáhnout pozornost ke stromům a jejich důležitosti.
Facebookový profil Pražské stromy má téměř 1 000 fanoušků.

Web Pražské stromy je pro svoji hodnotu pravidelně archivován Národní knihovnou České republiky za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jeho obsah je uchováván pro budoucí generace.
Web Pražské stromy byl i nominován na cenu Gratias Tibi – cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Duben – narozeninový měsíc webu
V rámci letošního narozeninového měsíce webu Pražské stromy jsou připraveny 4 vycházky za probouzející se jarní přírodou a pěknými velikány. Pro účastníky vycházek jsou nachystány drobné praktické dárečky.
Pojďte slavit s webem a přidejte se na vycházky! Více v samostatném článku zde.

Pro spolupráci, náměty a dotazy neváhejte kontaktovat autora webu dendrologa Aleše Rudla prostřednictvím kontaktního formuláře webu Pražské stromy.

Děkujeme za vás zájem a podporu této dobrovolné aktivity.