Na semináři v Modřanech byla pokřtěna nová kniha o významných stromech

V úterý 20. 9. 2016 proběhl ve viničním domku v pražských Modřanech seminář nazvaný Významné stromy – důležitá součást veřejného prostoru.

Téměř třicítka účastníků si přišla vyslechnout soubor příspěvků o vztazích lidí ke stromům v městském prostředí, k společné minulosti vepsané do jejich příběhů a o možnostech zachování a obnovy stromů jako nositelů svědectví o době a lidech.

Seminář byl součástí mozaiky různých činností, které v roce 2016 připravila obecně prospěšná společnost Agentura Koniklec. „Projekt navázal na naše dřívější aktivity zaměřené na významné stromy. Díky podpoře z programu švýcarsko-české spolupráce mohl mít o hodně větší rozsah i dopad,“ uvedl v úvodu ředitel Agentury Koniklec, o. p. s. Mirek Lupač.

Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu je kniha Významné stromy – živá historie našich obcí a měst, která byla v Modřanech pokřtěna.

„Přeji knize, ať se rozšíří do celé republiky a je inspirací pro všechny,“ uvedl při slavnostním přípitku autor publikace Aleš Rudl.

Přeji téhle knize, aby se stala neocenitelným pomocníkem všech, co máme stromy rádi. Považuji za důležité, aby veřejnost věděla, že tady tahle publikace je,“ řekla kmotra publikace, radní Hlavního města Prahy paní Jana Plamínková. Další kmotr publikace, uvolněný radní městské části Prahy 12 Milan Maruštík dodal „Knížce bych popřál, aby se dostala jen do těch správných rukou a aby všichni věděli, co s ní dělat dál. Jako návod a inspirace je úžasná“.

V odborné části semináře se účastníci seznámili s celostátní anketou Strom roku. Tu představila Andrea Krůpová z Nadace Partnerství, která anketu pořádá.

Jana Vitnerová ze spolku Arnika představila tradiční i méně tradiční možnosti jak se může veřejnost zapojit do ochrany stromů.

Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu shrnula ve své přednášce nejdůležitější pravidla pro vysazování a pečování o stromy mimo les.

Pro účastníky semináře byla na závěr připravena krátká vycházka, na níž David Kunssberger z Agentury Koniklec představil v praxi možnosti označování stromů pomocí moderních technologií – QR kódů a NFC taggů.

Podrobnější informace o semináři jsou dostupné na webových stránkách Agentury Koniklec http://koniklec.cz/seminar-vyznamne-stromy-dulezita-soucast-verejneho-prostoru/ a na webu  www.prazskestromy.cz, jehož přepracovaná podoba vznikla rovněž v rámci projektu představeného na semináři.