Amatérští fotografové pražských stromů převzali ocenění

Podívejte se na nejlepší snímky 3. ročníku fotografické soutěže na téma Pražské stromy.

V úterý 20. 9. 2016 bylo ve Viničním domku v pražských Modřanech živo. Výherci 3. ročníku fotografické soutěže na téma Pražské stromy tady převzali své odměny. Zvítězil snímek zajímavého buku z obory Hvězda.

3. ročník fotografické soutěže byl vyhlášen na webu Pražské stromy. Amatérští fotografové mohli od dubna do srpna 2016 posílat své fotografické úlovky na téma „Pražské stromy“.

Do soutěže se zapojilo celkem 52 fotografů, kteří dohromady zaslali 192 fotografií. Ty hodnotila odborná porota složená z profesionálních fotografů a partnerů soutěže,“ uvedl na úvod vyhlášení výsledků autor webu Pražské stromy dendrolog Aleš Rudl.

Porota neměla lehkou úlohu. Hodnotila jak dodržení tématu, tak jedinečnost a také možnost využití snímku při propagaci tématu stromů.  Porotu potěšilo, že mnoho účastníků doplnilo snímky i dalšími poznámkami a příběhy provázející vznik fotografií…,“ řekla za porotu její členka Riana Cestrová.

Zabodoval snímek z obory Hvězda
Vyhrála podzimní fotografie pozoruhodného buku z obory Hvězda, jejíž autorkou je Zuzana Pernicová. Svěřila se, že strom zná už od svého mládí. Minulý rok se za ním vypravila a uchvátila ji atmosféra místa s velikánem, kterého neváhala zvěčnit.

Porotu též velice zaujal snímek dvou stromů z Pusté vinice v Troji. Podzimní okamžik jedinečně zachytila Marcela Lédrová. Jako místní obyvatelka si všímá  proměny fotogenických stromů v každém ročním období.

Fotografie Zrcadlení od autora Jana Vojtíška nás zavedla do ulice V Olšinách ve Strašnicích. Jejím námětem byl odraz stromu v kaluži a na porotu oslovila svým netradičním pojetím.

Mysticky zapůsobil snímek Ježíše na kříži zarostlém do kmenu javoru na zrušeném hřbitově v Liboci u obory Hvězda. Jeho autorka Dana Céová k okolnostem vzniku fotografie prozradila: „Zjistila jsem, že taková to zajímavost existuje, ale nebylo jasné kde přesně. Po delším pátrání jsem se na lokalitu vydala. Opuštěný hřbitov působil velice tísnivě. Raritu jsem přesto našla a zdokumentovala.“

I další soutěžící byli originální. Mezi výherci se objevily například snímky „kráčejícího“ stromu na procházce v Čimickém háji či tančícího stromu ve Stromovce.

Výherci si podle pořadí vybírali ceny od partnerů soutěže, kterými jsou nakladatelství Euromedia, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Tygr tisk, Botanická zahrada Praha a Národní zemědělské muzeum.

Soutěž uspořádala Agentura Koniklec a web Pražské stromy za podpory programu švýcarsko-české spolupráce.  Zvláštní poděkování patří městské části Praha 12 za poskytnutí reprezentativních prostorů Viničního domku a uvolněnému radnímu MČ Praha 12, který nad akcí převzal záštitu.