Hrušeň U Černého koně má nové stříšky zakrývající dutiny

Majestátná hrušeň v Hodkovičkách, která byla zařazena do databáze významných stromů Prahy dostala odborné ošetření.

Věkovitá hrušeň v historickém jádru Hodkoviček byla pro své poselství a svůj vzrůst zařazena do celopražské databáze významných stromů. O svůj půvab částečně přišla v minulém roce, kdy vlivem silného nárazového větru došlo k odlomení části koruny.

Na změnu habitu koruny hrušně upozornili čtenáři webu Pražské stromy. Následně byla informována městská část Praha 4, která obratem zajistila odborné ošetření.

Certifikovaný arborista a zhotovitel ošetření Martin Pražák upřesnil pro web Pražské stromy proběhlé úpravy: „Na dutině po odlomu se provedlo vyčištění od hranolovitě rozpadlého dřeva hnědého tlení a byly citlivě začištěny okraje dutiny od zbytků odštíplého dřeva. Horní okraj dutiny byl přizpůsoben k připevnění stříšky, která bude zabraňovat průniku dešťových srážek i vody stékající po kmeni. Vlastní stříška je vyrobena ze silně namořených obkladových latí s vhodnou volbou barvy a tvarově přizpůsobena velikosti dutiny. Stříška zakrývá celou dutinu, v dolní části nepřiléhá ke kmeni, je zde ponechán otvor k stálému odvětrávání dutiny.
Níže byla umístěna ještě jedna stříška plnící obdobnou funkci.
Na hrušni byl současně proveden zdravotní řez arboristou Alešem Frelem.
Důležité je, že takto provedená nápravná opatření prodlouží bezpečnost a vitalitu stromu a prodlouží se tím jeho životaschopnost.

Hrušeň je v databázi významných stromů zařazena pod č. 53. V databázi si můžete prohlédnout celou hrušeň ještě před živelnou událostí.

Aleš Rudl