Červnová vycházka do třešňového sadu v Hrdlořezích se těšila veliké pozornosti

V neděli 26. června 2016 se uskutečnila již v pořadí druhá vycházka organizovaná spolkem Na ovoce a webem Pražské stromy. Cílem byl jeden z největších třešňových sadů v metropoli a další zajímavé porosty v okolí říčky Rokytky.

V neděli 26. června 2016 se uskutečnila již v pořadí druhá vycházka organizovaná spolkem Na ovoce a webem Pražské stromy. Cílem byl jeden z největších třešňových sadů v metropoli a další zajímavé porosty v okolí říčky Rokytky.

Více než šest desítek zájemců se zúčastnilo vycházky do nově revitalizovaného historického sadu Třešňovka nacházející se v pražských Hrdlořezích. Po krátkém přivítání organizátory se vydala početná skupina za dozrávajícím ovocem.
Průvodcem vycházky byl dendrolog Aleš Rudl, který přítomné seznámil s historii sadu, průběhem revitalizace, ale hovořil i o dalších ekologických hodnotách tohoto krajinného prvku.
Pro přítomné byla připravena degustace čerstvě natrhaných třešní. Představeny byly i způsoby sběru plodů, které si mohli návštěvníci rovněž vyzkoušet.
Pěkné počasí, výhledy do okolí, ochutnávka čerstvých plodů, a též výklad vyvolal v účastnících výbornou náladu a nadšení.
Po prohlídce sadu putování pokračovalo do přírodního parku Smetanka, a dále podél toku říčky Rokytky až do Vysočan. Dobrým příkladem byla i ukázka takřka zarostlého sadu, při které si každý uvědomil, že pěkný sad potřebuje náležitou a pravidelnou péči.
Mnohé návštěvníky zaujala i revitalizace říčky Rokytky nedaleko Hořejšího rybníka. Ta se nyní může pyšnit mnoha meandry a je názornou ukázkou přirozeného vodního toku.
Pozornosti neunikl ani hrušňový sad v nivě říčky i další ovocné stromy lemující její koryto.
V závěru vycházky získali vylosovaní účastníci publikace o stromech v Praze a domácí třešňové marmelády v originálních plátěných taškách.
Vycházka se mi velice líbila, protože mi ukázala krásná místa, o kterých jsem dříve vůbec nevěděla a určitě se sem opět vypravím,“ řekla jedna z účastnic Monika Hrubá. Vycházku kvitovali s povděkem všichni přítomní.
Nadšení z vydařeného odpoledne, tak jedna z organizátorů Kateřina Kubánková, nemusela vůbec skrývat.

Účastníci byli rovněž pozváni na následující vycházku, která se uskuteční v neděli 21.8.2016 v pražských Vokovicích. Cílem budou opět takřka neznámé pražské sady.