Významné stromy

Kromě stromů vyhlášených za památné stromy, se v Praze nachází mnoho dalších pozoruhodných stromů. Ty mohou nést různá poselství, připomínají historické události, jsou to krajinné dominanty či se k nim váže něco speciálního.
Významné stromy jsou evidovány prostřednictvím této databáze významných stromů Prahy. Vznikla v roce 2013 na základě terénního šetření ve spolupráci s odborníky, městskými částmi a širokou veřejností. Databáze je průběžně rozšiřována o další dřeviny.
Aktuálně je v databázi významných stromů Prahy evidováno 318 významných stromů.

Skrýt / Zobrazit mapu
Počet výsledků: 87
Řazení
  • A -> Z
  • Z -> A
Filtr
Správní obvod
Městská část
Katastrální území
Loading

Lípa republiky byla zasazena 28. října 1968 ke dni republiky bývalým obvodním úřadem Prahy…

Lípa republiky byla vysazena 24. října 2013 u příležitosti 95. výročí od vzniku Českoslove…

Lípa byla vysazena u příležitosti oslav 25. výročí Dne státnosti Slovinské republiky a jak…

Dřezovec byl vysazen 20. dubna 2017 na paměť 200. let od položení základního kamene Karlín…

Strom je nejmohutnějším smrkem v celém Kunratickém lese a zároveň je jedním z největších s…

Lípa byla vysazena 28. října 1968 na výročí 50. let od vzniku ČSR.…

Strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000.…

Strom vysadil architekt Otto Rothmayer u severovýchodního nároží vily. Původně se jednalo …

Lípa byla vysazena 4. 11. 2017 jako strom přátelství u příležitosti završení oslavy 25 let…