83. Rothmayerův jasan v Břevnově

Strom vysadil architekt Otto Rothmayer u severovýchodního nároží vily. Původně se jednalo o převoznické bidlo, které si jako živý strom přivezl z Troje.

Základní informace

Významný strom č.: 83
Název: Rothmayerův jasan v Břevnově
Druh: jasan ztepilý

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 6 – Břevnov

Obvod kmene (rok měření): 304 cm (2018)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2019
Odhadované stáří: 90 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: jasan roste v zahradě Rothmayerovy vily (za budovou vily).

Doprava: tramvajová zastávka Vojenská nemocnice

Význam stromu

Jasan vysadil architekt Otto Rothmayer u své vily. Živý strom si přivezl z Troje, kde se z jasanu, zbaveného spodních větví, mělo po pokácení a oloupání kůry stát dlouhé, několikametrové převoznické bidlo.
Výsadba proběhla těsně po stavbě domu asi v roce 1930. Impozantní strom s rozložitou korunou se větví až téměř 5 metrů nad zemí. Dřevina je ve výborném zdravotním stavu.
Vila se zahradou, známou také z fotografií Josefa Sudka, je kulturní památkou.  Jedná se o vlastní vilu významného architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka Jože Plečníka. Dům v jednoduchém stylu klasicizující moderny je dochován v původní podobě, s maximem původních umělecko-řemeslných prvků.

Vilu se zahradou je možné navštívit v rámci prohlídek, které organizuje Muzeum hl. m. Prahy.