75. Lípa republiky v Ježkově parku v Újezdu nad Lesy

Lípa byla vysazena dne 28. října 1968 na 50. výročí vzniku Československé republiky.

Základní informace

Významný strom č.: 75
Název: Lípa republiky v Ježkově parku v Újezdu nad Lesy
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 21 – Újezd nad Lesy

Obvod kmene (rok měření): 206 cm (2018)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2018
Odhadované stáří: 55 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v severní části Ježkova parku při ulici Klešická

Doprava: autobusová zastávka Sídliště Rohožník, linky č. 163, 221, 250, 391

Význam stromu

Lípa byla vysazena dne 28. října 1968 na 50. výročí vzniku Československé republiky. Strom lípy srdčité měl původ v Klánovickém lese. Lípu vysadil újezdský občan, skaut a ochránce přírody pan Miroslav Ježek za skromného přispění jeho tehdy šestiletého syna Petra. Lípa byla vysazena na základě tehdejších veřejných výzev jako výraz národně sociálního ideálu a byla ihned po zasazení ozdobena pentlemi v československé trikoloře.
Dřevina roste v Ježkově parku, který byl následně panem Miroslavem Ježkem navržen a založen za finanční pomoci MNV Újezd nad Lesy.