93. Kaštanovník ve Strahovské zahradě na Hradčanech

Nejmohutnější kaštanovník v Praze. Pozůstatek někdejšího kaštanového sadu.

Základní informace

Významný strom č.: 93
Název: Kaštanovník ve Strahovské zahradě na Hradčanech
Druh: kaštanovník setý (lidově jedlý kaštan)

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 1 – Hradčany

Obvod kmene (rok měření): 474 cm (2023)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2023
Odhadované stáří: 200 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: kaštanovník roste v jihovýchodní části Velké Strahovské zahrady při Hladové zdi, jižně od kazatelny (strážního domku), který je u cesty propojující Petřínskou rozhlednu a Pohořelec (50.0832897N, 14.3931369E).

Doprava: tramvajová zastávka Pohořelec nebo stanice lanové dráhy Petřín.

Význam stromu

Kaštanovník je jedincem mimořádného vzrůstu a stáří. Strom má obvod kmene téměř 5 m. Jedná se o nejmohutnější kaštanovník v Praze.
Strom je pozůstatkem někdejšího kaštanového sadu, který doplňoval zahradu náležící ke Strahovskému klášteru, která sloužila mj. i k užitkové funkci. Strom je dodnes součástí ovocného sadu.
Na pěstování kaštanovníků na Petříně odkazuje i historický název nedaleké studánky Kaštanka.