64. Lípy svobody v Cholupicích

Stromy byly vysazeny jako lípy svobody 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR.

Základní informace

Významný strom č.: 64
Název: Lípy svobody v Cholupicích
Druh: lípa srdčitá, lípa velkolistá

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha 12 – Cholupice

Obvod kmene (rok měření): 136, 169 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 100 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: lípy rostou před hasičskou zbrojnicí na návsi
Doprava: zastávka Cholupice, autobusy č. 173 a 341        

Význam stromů

Stromy byly vysazeny jako lípy svobody 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR. Původně byly před hasičskou zbrojnicí vysazeny čtyři lípy.