59. Strom milénia v Modřanech

Strom byl vysazen 19. dubna 2001 u příležitosti vstupu do 3. tisíciletí.

Základní informace

Významný strom č.: 59
Název: Strom milénia v Modřanech
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 12 – Modřany

Obvod kmene (rok měření): 51 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 18 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste na travnaté ploše v ulici U Modřanské školy
Doprava: zastávka Modřanská škola, tramvaje č. 3 a 17, autobus č. 173   

Význam stromu

Strom byl vysazen 19. dubna 2001 u příležitosti vstupu do 3. tisíciletí.