56. Lípa Evropy u Chodovské tvrze

Strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000.

Základní informace

Významný strom č.: 56
Název: Lípa Evropy u Chodovské tvrze
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 11 – Chodov

Obvod kmene (rok měření): 66 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 17 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste na travnaté ploše před kulturním centrem Chodovská tvrz
Doprava: zastávka Chodovská tvrz, autobusy č. 125, 136, 213  

Význam stromu

Strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000. Strom vysadili důležití představitelé Prahy 11.