53. Hrušeň U Černého koně

Hrušeň je pozůstatkem někdejšího ovocného sadu u dnes již zrušeného rybníka v historickém jádru Hodkoviček

Základní informace

Významný strom č.: 53
Název: Hrušeň U Černého koně
Druh: hrušeň obecná

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 4 – Hodkovičky

Obvod kmene (rok měření): 244 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2015
Odhadované stáří: 170 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: hrušeň roste nedaleko kapličky sv. Bartoloměje v blízkosti zastávky MHD Černý kůň
Doprava: zastávka Černý kůň, tramvaje 3, 18, autobusy 106, 121, 253

Význam stromu

Hrušeň je pozůstatkem někdejšího ovocného sadu u dnes již zrušeného rybníka v historickém jádru Hodkoviček, v blízkosti se nacházel věhlasný zájezdní hostinec U Černého koně (domovní znamení je stále na průčelí domu – 70 m jižně od hrušně).
Pozn. v létě roku 2015 způsobil silný nárazový vítr odlomení části koruny, v květnu 2016 byl otvor po dolomení zakryt stříškou