50. Lípa sousedství u Sobína

Lípa byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje. Symbolizuje hranice a současně propojení obou krajů.

Základní informace

Významný strom č.: 50
Název: Lípa sousedství u Sobína
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Zličín, obec Sobín

Obvod kmene (rok měření): 59 (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 12 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v lokalitě U Čekala při cyklostezce ze Sobína do Hostivic

Doprava: zastávka Blatnická, autobusy č. 257, 306  

Význam stromu

Lípa byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje. Symbolizuje hranice a současně propojení obou krajů. V blízkosti stromu byl usazen i menhir pojmenovaný Strážce a má symbolizovat dobré vztahy mezi sousedy.