31. Ústřední lípa republiky na Malé Straně

Lípa byla slavnostně zasazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky.

Základní informace

Významný strom č.: 31
Název: Ústřední lípa republiky na Malé Straně
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 1 – Malá Strana

Obvod kmene (rok měření): 247 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 50 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v Seminářské zahradě 120 m od dolní stanice lanové dráhy ve svahu nad dětským hřištěm u kašny se sousoším sourozenců Revilliodových (vnuků T. G. Masaryka), nazývaná též U žabiček

Doprava: zastávka Újezd, tramvaje č. 6, 9, 12, 20, 22, lanová dráha Újezd

Význam stromu

Lípa byla slavnostně zasazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky. Lípu vysadili členové Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze, první dobrovolné organizace ochrany přírody v této zemi v čele s Otakarem Leiským, kteří současně iniciovali sázení cca tisícovky podobných stromů po celé tehdejší ČSR.