20. Moruše u botanické zahrady v Trojské ulici

Strom má nadprůměrný vzrůst a byl vysazen otcem majitele sousedního domu p. Lipským v meziválečném období.

Základní informace

Významný strom č.: 20
Název: Moruše u botanické zahrady v Trojské ulici
Druh: moruše bílá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Troja

Obvod kmene (rok měření): 173 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 85 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: moruše roste na travnaté ploše při křižovatce ulic Nádvorní a Trojská

Doprava: autobusová zastávka MHD Botanická zahrada Troja (event. Zoologická zahrada), linky č. 112, 236

Význam stromu

Strom má nadprůměrný vzrůst a byl vysazen dědečkem majitele sousedního domu (čp. 168) p. Strakou v meziválečném období. Původně bylo v místě jedinců více.