17. Valčíkův dub v Libni

Dub má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou. Je pojmenován podle Josefa Valčíka (1914-1942), což byl četař čs. armády a jeden z parašutistů, kteří provedli 27.5.1942 atentát na R. Heydricha.

Základní informace

Významný strom č.: 17
Název: Valčíkův dub v Libni
Druh: dub letní

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 8 – Libeň

Obvod kmene (rok měření): 235, 225 cm (dvojkmen) (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 150 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: roste u křižovatky ulic Na Truhlářce a Valčíkova při okraji chodníku

Doprava: autobusová zastávka MHD Rokoska, linka č. 201

Význam stromu

Dub má nadprůměrný vzrůst, je krajinnou dominantou. Je pojmenován podle Josefa Valčíka (1914-1942), což byl četař čs. armády a jeden z parašutistů, kteří provedli 27.5.1942 atentát na R. Heydricha a s dalšími čtyřmi parašutisty padl v boji s nacisty v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě.