15. Lípa svobody v Šáreckém údolí

Lípa byla vysazena v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války.

Základní informace

Významný strom č.: 15
Název: Lípa svobody v Šáreském údolí
Druh: lípa velkolistá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 6 – Dejvice

Obvod kmene (rok měření): 162 cm (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 30 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v Šáreckém údolí naproti Heřmanovu dvoru za mostkem přes Šárecký potok

Doprava: autobusová zastávka MHD Na Mlýnku, linka č. 116

Význam stromu

Lípa byla vysazena v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války.