11. Lípa svobody v Běchovicích

Lípa byla vysazena v roce 1928 na počest 10. výročí vzniku Československé republiky.

Základní informace

Významný strom č.: 11
Název: Lípa svobody v Běchovicích
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Běchovice

Obvod kmene (rok měření): 236 cm (v 1 m) (2016)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2013
Odhadované stáří: 85 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v parkové úpravě u sochy M. J. Husa u zastávky MHD Běchovice

Doprava: autobusová zastávka MHD Běchovice, linky č. 109, 163, 250, 261, 269

Význam stromu

Lípa byla vysazena v roce 1928 na počest 10. výročí vzniku Československé republiky řídícím učitelem zdejší školy panem Řibřidem a železničářem Josefem Kafkou.