99. Skupina dubů na hrázi Počernického rybníka

Stromy jsou nejmohutnějšími duby na hrázi. Byly vysazeny při zakládání rybníka. Svojí velikostí též působí jako krajinné dominanty.

Evidenční číslo MHMP: 99
Název: Skupina dubů na hrázi Počernického rybníka
Druh: dub letní

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha – Dolní Počernice
Obvod kmene (rok měření): 436, 465 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2009
Odhadované stáří: 175 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: duby rostou na hrázi Počernického rybníka nedaleko jeho bezpečnostního přelivu
Doprava: autobusová zastávka MHD Škola Dolní Počernice, linka č. 263 

Význam stromu

Stromy jsou nejmohutnějšími duby na hrázi. Byly vysazeny při zakládání rybníka. Svojí velikostí též působí jako krajinné dominanty.