97. Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách

Alej dubů byla vysazena kolem roku 1880 továrníkem Hansem Kropfem (1856-1911), který byl rodákem z Děčína.

Evidenční číslo MHMP: 97
Název: Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách
Druh: dub letní

Počet stromů: 12
Lokalita: Praha 4 – Hodkovičky
Obvod kmene (rok měření): 262-411 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2009
Odhadované stáří: 140 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: duby rostou v ulici V Lučinách, stromořadí začíná na křižovatce s ulicí Na Dlouhé mezi a pokračuje v délce zhruba 200 m směrem k Vltavě
Doprava: autobusová zastávka MHD Zátišská, linka č. 253 

Význam stromů

Alej dubů byla vysazena kolem roku 1880 továrníkem Hansem Kropfem (1856-1911), který byl rodákem z Děčína. Továrník zde nechal postavit vilu Lalotta, mající charakter letního zámečku.