86. Skupina dubů letních v Satalické bažantnici

Stromy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám bažantnice.

Evidenční číslo MHMP: 86
Název: Skupina dubů letních v Satalické bažantnici
Druh: dub letní

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha – Satalice
Obvod kmene (rok měření): 495, 325 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2007
Odhadované stáří: 200 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: duby rostou na centrálním palouku Satalické bažantnice (nedaleko památného dubu – čtyřkmenu)
Doprava: autobusová zastávka MHD Satalická obora, linky č. 186, 376 

Význam stromů

Stromy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám bažantnice. Společně se sousedním památným dubem vytvářejí krásnou atmosféru celého palouku.