84. Jinan na Novém Městě

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku. Byl vysazen za působení učitele a přírodovědce Karla Slavoje Amerlinga.

Evidenční číslo MHMP: 84
Název: Jinan na Novém Městě
Druh: jinan dvoulaločný

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 1 – Nové Město
Obvod kmene (rok měření): 267 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2007
Odhadované stáří: 145 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: jinan roste ve vnitrobloku v ulici Panská na hřišti Střední průmyslové školy sdělovací techniky. Není viditelný z ulice.
Doprava: metro A, B stanice Můstek  

Význam stromu

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku. Byl vysazen za působení učitele a přírodovědce Karla Slavoje Amerlinga.